AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

PROJEKTY UE

 LOGOEU

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
DZIAŁANIE: 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach
PODDZIAŁANIE: 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
 

„Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie”.


                
Umowa o dofinansowanie nr PIOS.01.03.01-00-0002/16 z dnia 06.04.2017 r.

 

Całkowita wartość projektu                        7.499.832,42 PLN
wartość dofinansowania z NFOŚiGW      5.435.027,60 PLN
wkład własny PWSZ                                    2.064.804,82 PLN


Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 wrpo

 

 

 

AULA WIELOFUNKCYJNA Z ZESPOŁEM SAL WYKŁADOWYCH

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 

Całkowita wartość projektu: 18 000 323,52 PLN
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 10 312 019,71 PLN
Budżet Państwa: 2 391 261,00 PLN
Samorząd Miasta Leszna: 1 000 000,00 PLN


Beneficjent: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu V „Infrastruktura dla

kapitału ludzkiego”, Działania 5.1. „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2011 Budowa wielofunkcyjnej auli uczelnianej zakończona -  GALERIA

 

 

.

 

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry