AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
bezpieczenstwo-baner

Studiuj z nami!

 

Specjalności:

  • bezpieczeństwo publiczne

program studiów będzie realizowany na podstawie umowy z Komendą Główną Policji, dzięki czemu studenci zrealizują część podstawowego szkolenia zawodowego, co w ciągu roku od ukończenia studiów pozwoli im na odbycie skróconego kursu podstawowego w przypadku wstąpienia do służby w policji,

  • zarządzanie kryzysowe

absolwent będzie przygotowany do zapobiegania sytuacjom kryzysowym, przejmowania nad nimi kontroli, reagowania w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz usuwania ich skutków, a także odtwarzania zasobów i infrastruktury krytycznej,

  • bezpieczeństwo militarne

absolwent będzie posiadał gruntowna wiedzę w zakresie aktualnych problemów bezpieczeństwa militarnego, funkcjonowania i zarządzania instytucjami odpowiedzialnymi za jego gwarancję, a także umiejętności dowodzenia zespołami ludzkimi w tych instytucjach.


Absolwent kierunku studiów I-go stopnia bezpieczeństwo narodowe będzie miał możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II-go stopnia, realizowanych w wiodących Uczelniach uniwersyteckich w kraju oraz w Akademii Obrony Narodowej.

Oferta:

baner-prawy-bezpieczenstwo

 

Szczegółowe informacje: tutaj

Pobierz ulotkę: tutaj

Strona Instytutu: odwiedź

Terminy rekrutacji:

Terminy rejestracji kandydatów na studia w aplikacji on-line rekrutacja.pwsz.edu.pl :

I Nabór - 12.06. – 21.07.2017 r.
II Nabór - 24.07. – 15.09.2017 r.

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry