AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Zasady rekrutacji na studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie)

Podstawą przy ubieganiu się o przyjęcie kandydata na studia pierwszego stopnia jest:

1)      posiadanie świadectwa dojrzałości,

2)      złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach,

3)      spełnienie wymogów postępowania kwalifikacyjnego obowiązujących na danych kierunkach kształcenia.

O przyjęciu na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry