AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Stypendia

UWAGA

Informujemy, że na stronie dostępny jest nowy ”Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J. A. Komeńskiego w Lesznie” z dnia 01.09.2017r. oraz nowe druki (wnioski i załączniki) do pobrania - dotyczące świadczeń pomocy materialnej.


POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

 

1. Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

*Załącznik nr 1 - Formy pomocy materialnej dla studentów-stawki i kategorie.
*Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.
*Załącznik nr 3  - Oświadczenie studenta o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka/ów rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do świadczenia.
*Załącznik nr 4  -  Oświadczenie  o  dochodzie  niepodlegającym  opodatkowaniu  podatkiem dochodowym.
*Załącznik nr 5  -  Oświadczenie studenta o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, opiekunami prawnymi lub jednym z nich.
*Załącznik nr 6 - Wniosek o uwzględnienie utraty dochodu.
*Załącznik nr 7 - Wykaz potrzebnych dokumentów do ubiegania się o pomoc materialną.
*Załącznik nr 8  -  Wniosek  o  przyznanie  stypendium  specjalnego  dla  osób niepełnosprawnych.
*Załącznik nr 9 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów.
*Załącznik nr 10 - Wniosek o przyznanie zapomogi.
*Załącznik nr 11  -  Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń  pomocy materialnej  na więcej niż jednym kierunku.
*Załącznik nr 12  -  Oświadczenie  studenta  ,że  nie  prowadzi  wspólnego  gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców.

2. Świadczenia pomocy materialnej.

*Stypendium socjalne.
*Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.
*Stypendium rektora dla najlepszych studentów uczelni.
*Zapomoga.

3. Dokumenty.

1. Stypendium socjalne.

*Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego - załącznik nr 2 do regulaminu.
*Oświadczenie studenta o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka/ów rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, na który ustalane jest prawo do świadczenia - załącznik nr 3 do regulaminu.
*Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniem podatkiem dochodowym - załącznik nr 4 do regulaminu.
*Oświadczenie studenta o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, opiekunami prawnymi lub jednym z nich- załącznik nr 5 do regulaminu lub oświadczenie studenta, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców – załącznik nr 12 do regulaminu
*Wniosek o uwzględnienie utraty dochodu – załącznik nr 6 (tylko w przypadku zmiany sytuacji materialnej w rodzinie studenta).
*Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku- załącznik nr 11 do regulaminu.

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

*Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych- załącznik nr 8 do regulaminu
*Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku – załącznik nr 11 do regulaminu.

Uwaga
studenci posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie kosztów nauki w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, studia podyplomowe prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu) z programu Aktywny samorząd (Moduł II).
Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółów oraz pomocy przy wypełnieniu wniosków mogą się kontaktować z Biurem Karier (pokój 310, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , 65-525-01-40)

3. Stypendium rektora dla najlepszych studentów

*Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów – załącznik nr 9 do regulaminu.
*Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku- załącznik nr 11 do regulaminu

4. Zapomoga

*Wniosek o przyznanie zapomogi- załącznik nr 10 do regulaminu.
*Oświadczenie studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku – załącznik nr 11 do regulaminu.

4. Wzór druku o zmianę konta bankowego.

Stypendia

Kontakt

ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
piętro II, pokój 317

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry