AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
ils-baner-eu

Studiuj z nami!

 

Specjalności:

  • organizacja  i zarządzanie procesem budowlanym
  • konstrukcje  budowlane


Kierunek studiów Budownictwo w PWSZ w Lesznie ma spełniać krajowe i międzynarodowe kryteria akredytacji, a europejski system transferu punktów (ECTS) ma umożliwiać kontynuację nauki na uczelniach poza granicami kraju m. in. w ramach programu Erasmus. Studia będą się odbywać w trybie stacjonarnym, na poziomie inżynierskim, trwać będą 3,5 roku (7 semestrów), bez podziału na specjalności (łączna liczba godzin ma wynosić 2625). Będą to studia bezpłatne.


Cechą charakterystyczną studiów na kierunku Budownictwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie jest system dualny kształcenia inżynierów. W systemie dualnym student od trzeciego semestru ma naprzemiennie tydzień zajęć na Uczelni i tydzień praktyki zawodowej. Studia powiązane są więc bezpośrednio z praktyką inżynierską odbywaną pod kierunkiem uczelnianego opiekuna praktyk w przedsiębiorstwach budowlanych lub w firmach związanych z branżą budowlaną.

Oferta:

baner-prawy-budownictwo

 

Szczegółowe informacje: tutaj

Pobierz ulotkę: 1, 2

Strona Instytutu: odwiedź

Terminy rekrutacji:

Terminy rejestracji kandydatów na studia w aplikacji on-line rekrutacja.pwsz.edu.pl :

I Nabór - 12.06. – 21.07.2017 r.
II Nabór - 24.07. – 15.09.2017 r.

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry