AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
ekonomia-baner

Studiuj z nami!

 

Specjalności:

  • finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw

W ramach gospodarki finansowej małych i średnich przedsiębiorstw przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. w zakresie: gospodarowania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej realizowanej za pomocą wybranego programu komputerowego oraz rachunkowości zarządczej, budowy i zarządzania projektami gospodarczymi powiązanymi z funduszami europejskimi i finansowanymi środkami Unii Europejskiej,

  • ekonomika sektora publicznego

W ramach ekonomiki sektora publicznego przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. z zakresu nowoczesnego zarządzania jednostkami administracji państwowej i samorządowej, czyli to wszystko, co składa się na działania współczesnego menedżera sektora publicznego,

  • ekonomia menedżerska

Specjalność ta powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw na profesjonalne kadry zdolne do podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych. Ekonomia menedżerska daje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej dla osób na stanowiskach kierowniczych szczebla strategicznego i operacyjnego.


W ramach kierunku ekonomia, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w wymiarze 6-semestralnym, oferowana jest wszechstronna wiedza ekonomiczna oraz kształtowane są umiejętności dające trwałe podstawy do skutecznego wykonywania zawodu ekonomisty w warunkach konkurencyjnej gospodarki europejskiej.

Oferta:

prawy-ekonomia

 

Szczegółowe informacje: tutaj

Pobierz ulotkę: tutaj

Strona Instytutu: odwiedź

Terminy rekrutacji:

Terminy rejestracji kandydatów na studia w aplikacji on-line rekrutacja.pwsz.edu.pl :

I Nabór - 12.06. – 21.07.2017 r.
II Nabór - 24.07. – 15.09.2017 r.

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry