AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
turystyka-baner

Studiuj z nami!

 

Specjalności:

  • organizacja turystyki konnej

Specjalność przeznaczona dla osób interesujących się hodowlą koni i jazdą konna, ze wstępnymi umiejętnościami w tym zakresie lub chcących się nauczyć podstaw jazdy konnej i pracy w stadninie,

  • zarządzanie turystyką w regionie

Absolwenci, po ukończeniu specjalności, uzyskują kompetencje do pracy w: sektorze administracji publicznej (m.in. urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich), centrach informacji turystycznej, organizacjachi stowarzyszeniach turystycznych, agencjach rozwoju regionalnego, jaki przedsiębiorstwach turystycznych,

  • hotelarstwo i gastronomia

Celem specjalności jest kształcenie profesjonalnych kadr dla szeroko pojętego przemysłu hotelarskiego. Studenci są przygotowywani do pracy na stanowiskach operacyjnych i kierowniczych w przedsiębiorstwach świadczących usługi hotelarskie, gastronomiczne oraz w innych podmiotach obsługi ruchu turystycznego, w tym także do podejmowania własnej działalności gospodarczej,

  • turystyka krajów obszaru śródziemnomorskiego z językiem hiszpańskim

Absolwenci, po ukończeniu specjalności, uzyskują kompetencje do pracy w: sektorze turystycznym w Polsce i w krajach basenu Morza Śródziemnego, głównie w Hiszpanii – w centrach informacji turystycznej, organizacjach i stowarzyszeniach turystycznych, agencjach rozwoju regionalnego, jak i przedsiębiorstwach turystycznych, wydawnictwach turystycznych, statkach i jachtach wycieczkowych.


Kierunek Turystyka i rekreacja to studia pierwszego stopnia i trwają 3 lata (6 semestrów). Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata w zakresie turystyki i rekreacji. Program nauczania na kierunku nawiązuje do najnowszych trendów w naukach o turystyce i rekreacji, zapewniając realizację nowoczesnego, bogatego w treści merytoryczne i odniesienia praktyczne procesu dydaktycznego.

 

Oferta:

prawy-turystyka

 

Szczegółowe informacje: tutaj

Pobierz ulotkę: tutaj

Strona Instytutu: odwiedź

Terminy rekrutacji:

Terminy rejestracji kandydatów na studia w aplikacji on-line rekrutacja.pwsz.edu.pl :

I Nabór - 12.06. – 21.07.2017 r.
II Nabór - 24.07. – 15.09.2017 r.

O przyjęciu na I rok studiów decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry