AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZRekrutacjaOferta studiówKierunek: ekonomia

Ekonomia

Opis kierunku i specjalności

W ramach tego kierunku, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, w wymiarze 6-semestralnym (ogółem 1950 godzin na studiach stacjonarnych i 1200 godzin na studiach niestacjonarnych), oferowana jest wszechstronna wiedza ekonomiczna oraz kształtowane są umiejętności dające trwałe podstawy do skutecznego wykonywania zawodu ekonomisty w warunkach konkurencyjnej gospodarki europejskiej.
Studiujący na kierunku ekonomia w Instytucie Gospodarki i Zarządzania Przestrzenią stają się specjalistami w zakresie gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi i materialnymi. Potrafią posługiwać się dwoma językami obcymi w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.
Studiujący otrzymują niezbędną wiedzę i kształtują podstawowe umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej lub do pracy w dowolnych przedsiębiorstwach i organizacjach w kraju i za granicą.
Zakres i jakość pozyskiwanej wiedzy ekonomicznej ogólnej i specjalistycznej oraz najnowsze metody kształtowania rzeczywistych umiejętności dają podstawy do swobodnego poruszania się absolwentom tego kierunku w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.
Kompetencje praktyczne głównie kształtowane są w ramach odbywanych praktyk zawodowych w zakładach pracy, w wymiarze ogólnym 800 godzin.

Po III semestrze student ma do wyboru jedną z następujących specjalności:

 • finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw - w ramach finansów i rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. w zakresie: gospodarowania finansami małych i średnich przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej realizowanej za pomocą wybranego programu komputerowego oraz rachunkowości zarządczej, budowy i zarządzania projektami gospodarczymi powiązanymi z funduszami europejskimi i finansowanymi środkami Unii Europejskiej.
 • ekonomika sektora publicznego - w ramach ekonomiki sektora publicznego przekazywana jest wiedza i kształtowane są umiejętności m. in. z zakresu nowoczesnego zarządzania jednostkami administracji państwowej i samorządowej, czyli to wszystko, co składa się na działania współczesnego menedżera sektora publicznego. Przekazywane treści w szczególności dotyczą: organizacji jednostek oświatowych i ochrony zdrowia oraz gospodarowania ich środkami finansowymi, rachunkowości budżetowej, budowy i zarządzania projektami w sektorze publicznym powiązanymi z funduszami europejskimi i finansowanymi środkami Unii Europejskiej.
 • ekonomia menedżerska - program specjalności: Ekonomia menedżerska powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie współczesnej gospodarki, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw na profesjonalne kadry zdolne do podejmowania optymalnych decyzji ekonomicznych. Specjalność ta daje możliwość zdobycia wiedzy teoretycznej i praktycznej, niezbędnej dla osób na stanowiskach kierowniczych szczebla strategicznego i operacyjnego. W programie dydaktycznym dominuje wiedza i kształtowane są umiejętności niezbędne do podejmowania skutecznych decyzji dotyczących rozwoju małej i średniej firmy oraz zarządzania firmą w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia społeczno-ekonomicznego. Zdobyta wiedza umożliwia zrozumienie i interpretację rzeczywistości gospodarczej i mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki, a nabyte umiejętności pozwalają na praktyczne przetwarzanie i wykorzystywanie informacji gospodarczej.

Celem specjalności jest przygotowanie profesjonalnych kadr do podejmowania najlepszych z możliwych decyzji ekonomicznych w warunkach silnie konkurencyjnej gospodarki rynkowej, korzystnych dla danego podmiotu gospodarczego.
Absolwenci specjalności Ekonomia menedżerska będą przygotowani do założenia i prowadzenia własnej firmy w dowolnej branży lub podjęcia pracy w innych strukturach organizacyjnych typu produkcyjno-usługowego i administracyjnego.

Sylwetka absolwenta

Kończąc studia na kierunku ekonomia absolwenci stają się profesjonalistami  w zakresie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią posługiwać się językiem obcym (angielskim lub niemieckim) w korespondencji i rozmowach biznesowych. Są bardzo dobrze przygotowani do podejmowania racjonalnych decyzji ekonomicznych w oparciu o profesjonalną analizę danych i tworzonych przez siebie informacji na bazie najnowszych osiągnięć nauk ekonomicznych.
Potrafią założyć i samodzielnie prowadzić firmę lub realizować dowolne zadania na stanowiskach ekonomicznych w firmach krajowych i zagranicznych. Swobodnie poruszają się w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwenta

Absolwent kierunku ekonomia:
-    potrafi założyć i prowadzić własną firmę,
-    potrafi wykonywać zadania ekonomiczno-finansowe w dowolnym zakresie merytorycznym i na dowolnym stanowisku zawodowym,
-    potrafi wykonywać zadania biznesowe posługując się dwoma językami obcymi,
-    może pracować w dowolnej branży zawodowej oraz w innych strukturach organizacyjnych typu produkcyjno-usługowego i administracyjnego.

Przebieg i organizacja praktyk

Kompetencje praktyczne głównie kształtowane są w ramach odbywanych praktyk zawodowych w zakładach pracy, w wymiarze ogólnym 800 godzin, w podziale na: praktyki zawodowe stanowiskowe – po II semestrze w wymiarze 175 godzin, praktyki zawodowe wdrożeniowe – po IV semestrze w wymiarze 350 godzin, praktyki zawodowe dyplomowe na V semestrze w wymiarze 100 godzin i na VI semestrze w wymiarze 175 godzin.

Lektoraty na kierunkach

Na kierunku ekonomia studenci obligatoryjnie uczą się dwóch wybranych języków obcych w ogólnym wymiarze 120 godzin oraz realizują wskazane przedmioty zawodowe w wybranym języku obcym w ogólnym wymiarze 150 godzin.

Dlaczego warto wybrać dany kierunek?

Wybierający kierunek ekonomia uzyskuje się możliwość:
-    solidnego przygotowania do studiów magisterskich,
-    profesjonalnego przygotowania do pracy zawodowej w dowolnej dziedzinie, w której ekonomia i finanse, także umiejętności językowe i kreatywność w myśleniu i działaniu odgrywają jakąkolwiek role,
-    odniesienia sukcesu zawodowego.

Studia dualne

Na kierunku ekonomia przygotowanie do studiów dualnych jest w fazie koncepcyjnej.

Instytut Gospodarki
i Zarządzania Przestrzenią

PWSZ w Lesznie
ul. Mickiewicza 5
64-100 Leszno

Sekretariat: pokój 503
Telefon: 65 528 78 73
E-mail: sekretariat-it@pwsz.edu.pl

Kadra Dydaktyczna

Władze Instytutu:

 • Dyrektor Instytutu
  dr Przemysław Bartkiewicz, doc.
 • Zastępca Dyrektora Instytutu, 
  Kierownik Zakładu Ekonomii
  mgr Piotr Urbaniak
 • Zastępca Dyrektora Instytutu,
  Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego
  dr Magdalena Kasperska
 • Kierownik Zakładu Logistyki
  mgr inż. Wiesław Wilczkowiak

Minimum programowe:

 • prof. zw. dr hab. Bogna Pilarczyk
 • dr hab. Agnieszka Ziomek
 • dr inż. Michał Szaryk
 • dr Tomasz Kujaczyński
 • dr Mariusz Chudak
 • mgr Piotr Urbaniak
 • mgr inż. Wiesław Wilczkowiak
 • mgr Barbara Bortel
 • dr Jakub Pawlak

 

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry