AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Etapy rekrutacji

ETAP I

1. Obowiązkowa rejestracja w systemie rekrutacyjnym.

Kandydat na studia stacjonarne i niestacjonarne  dokonuje rejestracji na stronie internetowej www.rekrutacja.pwsz.edu.pl wypełniając kwestionariusz:

  • wprowadzenie danych osobowych;
  • wybór kierunku studiów;
  • deklaracja wyboru języka obcego;
  • Wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych,
  • Dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz jej przypisaniu do wybranego kierunku studiów.

Wydruk podania na studia możliwy jest po wypełnieniu wszystkich pól kwestionariusza

2. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej na konto wygenerowane podczas rejestracji.

Przy wyborze więcej niż jednego kierunku studiów należy wpłacić opłatę rekrutacyjną osobno za każdy kierunek wpisując w tytule nazwę kierunku, którego opłata dotyczy.

Rejestrację internetową kandydata uznaje się za wiążącą po:

ETAP II

1. Instytutowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów do dalszego etapu rekrutacji. Informacja o zakwalifikowaniu pojawia się na koncie kandydata w systemie rekrutacyjnym.

2. Po zakwalifikowaniu na dany kierunek studiów kandydat zobowiązany jest do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji w terminie ustalonym przez Uczelnię.

ETAP III

Ogłoszenie wyników przez Instytutowe Komisje Rekrutacyjne.  Informacja o wyniku postępowania pojawia się na koncie w systemie rekrutacyjnym, a  pisemna decyzja wysyłana jest pocztą do kandydata.

Przejdź do systemu rekrutacji elektronicznej

Uwaga!

Kandydaci, którzy nie mają możliwości dokonania rejestracji we własnym zakresie mogą skorzystać z komputera w Biurze Rekrutacji (parter, pok. 131) w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry