AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Terminy rekrutacji

Terminy rejestracji kandydatów na studia w aplikacji on-line rekrutacja.pwsz.edu.pl :

I Nabór - 12.06. – 21.07.2017 r.

II Nabór - 24.07. – 15.09.2017 r.

Wpłata wymaganej opłaty rekrutacyjnej do dnia:

I Nabór - 21.07.2017 r.

II Nabór - 15.09.2017 r.

Przyjmowanie dokumentów:

I Nabór - 19.06. – 21.07.2017 r.

II Nabór - 24.07. – 22.09.2017 r.

Rejestrację internetową kandydata uznaje się wiążącą po:

1)      wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych osobowych,

2)      dokonaniu wpłaty opłaty rekrutacyjnej oraz jej przypisaniu do wybranego kierunku studiów.

UWAGA! Konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienie lub podanie nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry