AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia (magisterskie)

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia (magisterskie)

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci:

1.    kierunku Pedagogika,
2.    kierunków z obszarów nauk społecznych i z obszarów nauk humanistycznych z zastrzeżeniem, iż zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności określonych przez Dyrektora właściwego Instytutu,
3.    innych kierunków z zastrzeżeniem, iż zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności określonych przez Dyrektora właściwego Instytutu.

Podstawą przy ubieganiu się o przyjęcie kandydata na studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika jest:

1.    posiadanie tytułu magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędnego,
2.    złożenie kompletu dokumentów w wyznaczonych terminach.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Wychowanie fizyczne mogą ubiegać się w następującej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia:

1.    kierunku Wychowanie fizyczne,
2.    kierunku Turystyka i rekreacja z zastrzeżeniem, iż zadeklarują uzupełnienie brakujących efektów kształcenia z zakresu wiedzy i umiejętności poprzez realizację
i zaliczenie modułów uzupełniających, wyznaczonych przez Dyrektora właściwego Instytutu, które zostaną określone w pierwszym semestrze studiów

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry