AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZSenat UczelniSkład Senackiej Komisji ds. Kształcenia

Skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

Skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia (kadencja 2016 - 2020)

1/  prof. dr hab. Heliodor Muszyński - przewodniczący Komisji
2/  mgr Piotr Urbaniak - z-ca przewodniczącego Komisji
3/  dr inż. Karol Józefowicz, doc. - członek Komisji
4/  mgr Alicja Franek - członek Komisji
5/ mgr Roman Martynów - członek Komisji
6/ Patryk Józefowicz - przedstawiciel Samorządu Studenckiego - członek Komisji
7/  dr Aleksandra Machnik, doc. - członek Komisji
8/ dr Magdalena Kasperska - członek Komisji
9/ mgr inż. Wiesław Wilczkowiak - członek Komisji
10/  dr Arleta Loga, doc. - członek Komisji
11/  dr hab. Ewa Gajewska, prof. nadzw. - członek Komisji     
12/ dr inż. Sławomir Miedziarek, doc. - członek Komisji
13/ mgr Ilona Richter - członek Komisji
14/ mgr Tomasz Dyrdół - członek Komisji
15/ mgr Anna Markiewicz - członek Komisji
16/ mgr Andrzej Szwarczyński - członek Komisji
17/ mgr inż. Damian Kędziora - sekretarz  Komisji


Zadania i uprawnienia Senackiej Komisji ds. Kształcenia:

  • opiniowanie wniosków o powołanie nowych kierunków/specjalności studiów,
  • opiniowanie planów studiów i programów nauczania,
  • opiniowanie zasad przyjęć na studia oraz rozmiarów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów,
  • opiniowanie projektów regulaminu studiów i jego zmian,
  • opiniowanie planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających,
  • opiniowanie innych spraw należących do kompetencji Senatu w zakresie kształcenia - z własnej inicjatywy oraz przedłożonych Komisji przez Przewodniczącego Senatu.

 

Obsługę administracyjną Komisji zabezpiecza Dział Studiów i Doskonalenia Zawodowego.

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry