AA+ AA+ Wysoki
kontrast
Menu
PWSZSenat UczelniSkład Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów

Skład Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JANA AMOSA KOMEŃSKIEGO W LESZNIE

Skład Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów (kadencja 2016-2020)


1/ dr Przemysław Bartkiewicz, doc.– przewodniczący Komisji
2/ dr hab. Agnieszka Ziomek, prof. nadzw. - z-ca przewodniczącego Komisji
3/ dr Paweł  Bajon, doc. - członek Komisji
4/ mgr Piotr Urbaniak - członek Komisji
4/ Ewa Frąckowiak - członek Komisji
5/ mgr Honorata Glapiak - sekretarz Komisji                                              

Zadania i uprawnienia Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów:

  • opiniowanie planu rzeczowo-finansowego Uczelni na dany rok kalendarzowy,
  • opiniowanie sprawozdania Uczelni z realizacji planu rzeczowo-finansowego w danym roku,
  • opiniowanie innych planów finansowych Uczelni na dany rok kalendarzowy,
  • opiniowanie sprawozdania Uczelni z wykonania innych planów finansowych Uczelni w danym roku,
  • ocena działalności Uczelni w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami finansowymi i majątkiem Uczelni,
  • opiniowanie innych spraw należących do kompetencji Senatu w zakresie budżetu i finansów – z własnej inicjatywy oraz przedłożonych Komisji przez Przewodniczącego Senatu.

Obsługę administracyjną Komisji zabezpiecza Kwestura.
 

 

Formularz

captcha
Przeładuj

Dane kontaktowe

Do góry